Rabu, 17 Agu 2022
  • Selamat datang di Website Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

Komunikasi Penyiaran Islam

Selamat Datang di Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

Informasi dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

Ka. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam
Sekretaris Prodi Komunikasi Penyiaran Islam

DOSEN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

KELUAR