Rabu, 17 Agu 2022
  • Selamat datang di Website Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

Tulisan

Terbit : 3 Desember 2021

RESTORASI PEMIKIRAN DAKWAH

Armyn Hasibuan menyebutkan penting untuk menyandarkan ajaran tasawuf kepada al-Quran dan Hadis, terutama dalam pelaksanaan kegiatan dakwah rahmatan lil alamin...
KELUAR