DAFTAR DOSEN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

No Nama Dosen Tetap NIDN** Tgl. Lahir Jabatan Akademik Bidang Keahlian Jenjang Pendidikan
1. Fauziah Nasution M.Ag 2002170673 17/06/1973  Lektor Kepala Pemikiran Islam S1: IAIN Medan
S2: IAIN Medan
2. Dr.Sholeh Fikri, M.Ag 2006066602 06/06/1966 Lektor Dakwah dan Kepimpinan S1 : STAI Darul Arafah Medan
S2 : IAIN Ar-Raniry
S3 : UKM Malaysia
3. Fauzi Rizal, MA 2002057303 02/05/1973 Lektor Pemikiran Islam S1: IAIN Medan
S2: IAIN Medan
4. Risdawati Siregar, M.Pd 2003027602 02/03/1976  Lektor Bimbingan Konseling SI: IAIN  Medan
S2:UNP Padang
5. Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi 2026018101 26/05/1981 Asisten Ahli Psikologi S1: Univ. Muhammadiyah Malang
S2: Univ. Erlangga Surabaya
6. Riem Malini Pane, M.Pd. 2001038701 10/03/1980 Asisten Ahli Bimbingan Konseling S1 : Unimed: Medan
S2 : UNP Padang
7 Siti Wahyuni Siregar, M.Pd.I 209078801 09/09/1988 Asisten Ahli Bimbingan Konseling Islam S1:UIN Yogyakarta
S2: UIN Yogyakarta
8. Pahri Siregar, M.Pd.I 2027088801 27/08/1988 Asisten Ahli Bimbingan Konseling Islam S1: STAIN:  Padangsidimpuan
S2: UIN Yogyakarta
9. M.Syukri  Pulungan, M.Psi Dalam Pengurusan 30/12/1985 Asisten Ahli Psikologi S1:STAIN Padangsidimpuan
S2: UMA Medan
10 Arifin Hidayat, M.Pd.I Dalam Pengurusan 16/04/1988 Asisten Ahli Bimbingan Konseling Islam S1: STAIN Padangsidimpuan
S2: UIN Yogyakarta
11 Chanra, M.Pd.I Dalam Pengurusan 22/04/1987 Asisten Ahli Bimbingan Konseling Islam S1: STAIN Padangsidimpuan
S2: UIN Yogyakarta
12. Darwin Harahap, M.Pd.I Dalam Pengurusan 28/01/1988 Asisten Ahli Bimbingan Konseling Islam S1: STAIN Padangsidimpuan
S2: UIN Yogyakarta

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *